Tietosuojaseloste

Kielentarkistus A-teksti on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattamaan toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia (1999/523), EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation 2016/679) ja tietosuojalakia (2018/1050). Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, jolla tietty henkilö on tunnistettavissa joko suoraan tai välillisesti.

Tietosuojaseloste on päivitetty 23.3.2022.

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Kielentarkistus A-teksti
Kaisa Karppinen, Irmantie 5 A 4, 90560 Oulu
kaisa.karppinen[ät]a-teksti.fi
puh. 050 567 8796
Y-tunnus 2991740-2

Rekisterin nimi

Kielentarkistus A-tekstin asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista, tilausten toimittamista, markkinointia ja muuta asiakasviestintää sekä palvelujen kehittämistä varten. Tietoja ei käytetä profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään kustakin henkilöstä tai organisaatiosta vain ne tiedot, jotka ovat tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Rekisteriin voidaan tallentaa

  • henkilön tai organisaation nimi
  • yhteystiedot
  • tiedot tilatuista/tarjotuista palveluista ja niiden hinnat
  • maksu- ja muut laskutustiedot.

Tietolähteet

Asiakas- ja markkinointirekisterin tiedot on kerätty tarjouspyyntöihin ja toimeksiantoihin liittyvistä sähköposteista ja A-tekstin verkkosivujen yhteydenottolomakkeelta sekä puheluista ja muista keskusteluista.

Tiedot ovat asiakkaiden itsensä ilmoittamia, eikä niitä siten päivitetä säännöllisesti.

Käyttäytymistietoa kerätään Google Analytics -evästeillä. Niiden avulla kävijää ei voida yksilöidä.

Tietojen luovutus

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Niitä voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Tietoja voidaan julkaista asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin suojaus

Tiedot suojataan muun muassa palomuurilla ja salaustekniikoilla sekä näiden aktiivisella valvonnalla. Rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttää vain rekisterin ylläpitäjä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on lain mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty. Hänellä on oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon korjaamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatii niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse A-tekstille osoitteeseen kaisa.karppinen[ät]a-teksti.fi. Kaisa Karppinen vastaa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun tämän tarkastuspyyntö on saapunut.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

A-teksti pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisteröityjen on hyvä tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.