Tekstityöt

Tekstitöillä tarkoitetaan niin tekstin editointia eli muokkausta kuin kokonaan uuden tekstin laatimista. Tekstin editointi on palvelu kirjoittajille, jotka kaipaavat apua tekstinsä viimeistelyyn tai jopa isompaan remonttiin. Tekstin laadinta on tekstin kirjoittamista kokonaan alusta saakka asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tekstin editointi

Et kenties tarvitse kokonaan uutta tekstiä, vaan jo kertaalleen kirjoittamaasi tekstiä pitäisi muokata sisällöllisesti eli editoida. Viestin ydinsisällön tulisi välittyä lukijalle niin tehokkaasti kuin mahdollista. Editointi kirkastaa tekstisi keskeisen ajatuksen.

Editoinnissa rakenne ja sisältö saavat uuden ilmeen. Myös tyyliä ja sävyä voi olla syytä tarkistaa. Tekstiin voidaan kirjoittaa jotain lisää, siitä voidaan poistaa jotain ja asioiden esittämisjärjestystä voidaan muuttaa. Esimerkit, konkreettiset sanat, kuvaukset, lainaukset ja yksityiskohdat elävöittävät tekstiä. Tärkeää sidosteisuutta saadaan esimerkiksi eri sidesanoilla.

Tekstiä editoitaessa käsitellään tekstiä kokonaisuutena eikä keskitytä enää vain yksittäiseen virkkeeseen, kuten oikoluvussa ja kielentarkistuksessa. Tavoitteena on entistä johdonmukaisempi, loogisempi ja yhtenäisempi teksti. Käyttötarkoitus ja kirjoittajan tavoitteet määrittävät sen, millaisia muutoksia tekstiin on tehtävä.

Erittäin tarpeellista editointi on silloin, kun usean kirjoittajan tekstejä kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi tai käännösteksti on täynnä suomen kielelle vieraita rakenteita. Tarvittaessa teksti lyhennetään haluttuun sana- tai sivumäärään. Tekstiä ei koskaan kirjoiteta alusta loppuun uudelleen! Tekstin editointi sisältää aina kielentarkistuksen.

Tekstin editointi soveltuu esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin kirjoitettuihin teksteihin, kuten verkkosivuihin sekä markkinointimateriaaleihin. Myös yksityishenkilöiden tekstit tulevat editoinnilla julkaisukuntoon.

Henkilö kirjoittaa vihkoon.

Tekstin editoinnissa tekstin kieliasua ja jopa rakennetta kohennetaan luettavuuden parantamiseksi.

Kustannustoimitus

Kun editoidaan kokonainen kirja ja laitetaan sen kieliasu kuntoon, kyse on kustannustoimittamisesta. Editoitavan tekstin kieli korjataan aina (oikoluku tai kielentarkistus). Ei siis ole tarkoituksenmukaista, että asiakas hankkii kustannustoimitetulle tekstilleen kielenhuollon muualta – tai toisinpäin.

Kustannustoimittaja näkee työstettävät kohdat heti, ja hän katsookin tekstiä ulkopuolisen silmin, kriittisesti mutta lempeästi.

Kustannustoimittaja

 • huolehtii, että rakenne on eheä ja kokonaisuus napakka ja johdonmukainen
 • poistaa kaiken turhan ja toisteisen
 • korostaa kirjoittajan vahvuuksia
 • tuo kirjoittajan oman äänen esiin
 • laittaa kieliasun kuntoon.

Oikoluvussa ja kielentarkistuksessa korjaukset tehdään suoraan tekstiin, mutta editoinnissa palaute annetaan erillisessä dokumentissa. Tekijä voi itse päättää, kuinka hän parannusehdotukset toteuttaa ja kuinka laajasti hän ne tekee. Editointikierrosten määrästä voidaan sopia, mutta periaatteessa niitä on yksi.

A-tekstin kustannustoimittaminen koskee vain suomenkielistä tietokirjallisuutta.

A-teksti antaa aina maksuttoman arvion kustannuksista. Kaisa Karppinen on työskennellyt itse parin kirjan toimittajana. Hän siis tietää, kuinka vaativasta työstä toimittamisessa ja kustannustoimittamisessa on kyse.

Tekstin laadinta palveluna

Joskus on kirjoitettava lyhyempi tai pidempi teksti suuremmalle yleisölle, mutta työhön ei välttämättä ole aikaa, kiinnostusta tai osaamista. Tällöin apua kannattaa pyytää kokeneelta tekstityöläiseltä.

Kielentarkistus A-teksti laatii asiapitoisia kirjoituksia niin organisaatioiden kuin yksityishenkilöiden tarpeisiin ajankohtaisista ja ajattomista aiheista. Työelämän tekstejä julkaistaan esimerkiksi henkilöstö- ja asiakaslehdissä, vuosikertomuksissa, esitteissä ja verkkosivuilla. Yksityishenkilö voi kirjoittaa vaikkapa historiikkiin, blogiinsa tai harrasteseuran lehteen.

Kerrothan yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse, millaista ja kuinka laajaa (sanamääräarvio) tekstiä tarvitset ja mikä on tekstin käyttötarkoitus. Sen jälkeen voidaan sopia tekstin sisällöstä, hinnoittelusta sekä aikataulusta tarkemmin.

Yleistä teksteistä

Tekstin laatijan on otettava huomioon monta asiaa. Hänen on ensinnäkin rajattava tekstin kohderyhmä ja pohdittava tekstin tavoitteita. Samalla hän tietysti päättää, mitä sanoo ja miten sanoo – tällöin tekstin jäsennys ja asioiden esittämisjärjestys ovat keskeisiä.

Kaikkien tekstien on syytä olla selkeitä, ymmärrettäviä ja asiallisia. Turhaa abstraktisuutta on koetettava välttää, ja havainnollistavaa ainesta on hyvä olla riittävästi. Kirjoittajan on hyvä suosia aktiivilauseita ja tarvittaessa minä-muotoa. Hyvä kirjoittaja ei käytä puuduttavaa substantiivityyliä eikä tarpeettoman pitkiä sanoja. Aloitukseen ja lopetukseen ja toisaalta esimerkiksi otsikointiin on hyvä varata aikaa.

Tekstin sävy ratkaisee usein sen, pääseekö kirjoittaja tavoitteeseensa. Makeileva tai imarteleva ei tarvitse olla, mutta kohteliaisuudesta ei ole koskaan haittaa. Jos teksti on tarkoitettu objektiiviseksi ja toteavaksi, kirjoittajan on hyvä välttää turhaa asenteellisuutta.

Erilaisia tekstilajeja on lukuisia. Työ- ja yksityiselämässä käytössä olevia tekstilajeja ovat muun muassa

 • artikkelit
 • asiakaskirjeet
 • kalvot eli ppt-esitykset
 • kutsut
 • lausunnot
 • muistiot, raportit ja selvitykset
 • päätösesitykset ja päätökset
 • pöytäkirjat ja kokousmuistiot
 • some-viestit ja some-aineistot
 • sähköpostiviestit
 • tiedotteet
 • tiivistelmät.

Kaikki edellä sanottu on Kielentarkistus A-tekstille itsestään selvää. On taito laatia juuri oikeanlainen teksti kuhunkin tilanteeseen. A-teksti hallitsee eri tekstilajien erityispiirteet – lopputuloksena on looginen, selkeä, ymmärrettävä ja jouheasti etenevä kokonaisuus, jossa on kaikki oleellinen mutta ei mitään liikaa.

Kun tarvitset apua asiatekstin laadinnassa, ota yhteyttä!

Kynät ja lehtiö pöydällä.

A-teksti laatii asiapitoisia kirjoituksia ajankohtaisista ja ajattomista aiheista.