Sinä-passiivi

Ei syytetä enää Mika Häkkistä

sanat: arkityyli / murteet / puhekieli / sinä-passiivi

Kansalaisilta tiedustellaan aika ajoin, mikä on heidän mielestään suomen kielen ärsyttävin piirre. Kieli-inhokkien kolmen kärjessä on lähes aina sinä- eli sä-passiivi (Mika Häkkis -passiivi) eli yksikön 2. persoonan käyttö viittaamaan paitsi lukijaan ja kuulijaan myös yleisesti keneen tahansa. [– –]