Murteet

Ei syytetä enää Mika Häkkistä

sanat: arkityyli / murteet / puhekieli / sinä-passiivi

Se että sinä-passiivia on käytetty vanhastaan suomen murteissa rajallisissa käyttöyhteyksissä, ei kuitenkaan paranna asiaa yhtään. Sitä paitsi nykypäivän sinä-passiivi on tyystin toisenlainen kuin murteissa esiintynyt, joskaan uuskäyttökään ei ole aivan uusi ilmiö. Englannin kielen vaikutusta sinä-passiivi ilman muuta on. [– –]