Kääntäminen

Adessiivista on moneksi

sanat: adessiivi / kääntäminen / paikallissija / ulkopaikallissija / ulkosija

Miksi adessiivi sitten on yleistynyt? Aivan varmasti vieraat kielet vaikuttavat. Vieraista kielistä käännetään ilmauksia suomeen mekaanisesti, suorastaan orjallisesti. Ilmeisesti ajatellaan, että koska englannissa käytetään jossain tilanteessa ulkopaikallissijaa, täytyy niin tehdä suomessakin. [– –]