Tag

Tag eli tagi tai tägi on graffitimainen nimikirjoitus tai puumerkki tai tietotekninen tunniste. Tässä se kuitenkin tarkoittaa yksittäistä sanaa, joka esiintyy jossain Kielimiete-kirjoituksessa.

Tageja oli A-tekstin Kielimietteet-sivulla aiemmin peräti kolmekymmentä. Nyt tageja eli yksittäistä sanaa selittäviä tekstejä on kaikkiaan seitsemän. Ne käsittelevät arkityyliä, kielioppisääntöä, normia, ulkopaikallissijaa, ulkosijaa, uudissanaa ja vaihtelua.

Aiemmin tag-sivuilla oli vain se virke, jossa sana esiintyy. Nyt tekstiä on laajennettu, eli siinä kerrotaan tarkemmin kyseisen sanan merkityksestä ja käytöstä. Näin ollen teksti ei enää liitykään varsinaiseen Kielimiete-kirjoitukseen, jossa sana esiintyy.

Teksteissä on osittain päällekkäisyyksiä, mutta kieliaiheisissa kirjoituksissa se on yleistä. Esimerkiksi jotkut termit saattavat muistuttaa toisiaan, mutta niissä saattaa kuitenkin olla sävyeroja.