Vuori, vuono ja maantie kylässä.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyön kieliasu on yksi arvosteluperusteista. Onnistunut opinnäytetyö on yleensä tyyliltään, kieliasultaan ja muotoseikoiltaan erinomainen. Toisinaan riittää oikoluku, mutta usein kielentarkistus on tarpeen. Opinnäytetyön tekijä päättää itse, kumpi sopii hänen työhönsä ja tavoitteisiinsa parhaiten.

Hän voi toki etsiä vinkkejä netistä tai kysyä kaverilta tai kaivaa vanhan äidinkielen oppikirjansa esille, mutta loistokkaaseen lopputulokseen näin ei välttämättä päästä. Jos opiskelija tavoittelee opinnäytetyölleen hyvää kieliasua ja hyvää arvosanaa, suomen kielen ammattilainen auttaa mielellään.

Erilaisia töitä

Vaikka opinnäytetöitä, varsinkin väitöskirjoja, kirjoitetaan yhä enemmän englanniksi, suomen kielellä on yhä paikkansa opinnäytetöiden kielenä.

Oikoluettava tai perusteellisemmin kieliasultaan tarkistettava suomenkielinen opinnäytetyö voi olla

  • ammattikorkeakoulun lopputyö
  • pro gradu -tutkielma
  • diplomityö
  • monografiaväitöskirja
  • artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osio.

Opinnäytetyön lähdeluettelon tarkistuksesta sovitaan erikseen. Lähdeluettelon tarkistuksessa varmistetaan paitsi oikeinkirjoitus myös se, että julkaisutiedot on merkitty oppilaitoksen ohjeiden mukaan. Tekstiviitteissä mainittujen lähteiden olisi löydyttävä lähdeluettelosta ja toisinpäin. Puuttuvista ja ylimääräisistä lähteistä tulee maininta.

Tarkistukseen ei kuulu lainausten oikeellisuuden varmistaminen eikä asettelun muokkaus opinnäytetyöohjeen mukaiseksi. Opinnäytetyön ohjaaja antaa palautetta työn sisällöstä, rakenteesta ja tyylistä, ei kielentarkistaja niinkään. Toki hän voi niitä kieliasun korjauksen yhteydessä kommentoida, jos katsoo sen tarpeelliseksi.

Samalla kun opiskelija lähettää työnsä tarkistettavaksi, hänen tulee toimittaa myös oppilaitoksensa opinnäytetyöohje. Kielentarkistus A-teksti ei oikolue tai tarkista muita opiskeluun liittyviä tekstejä.

Mitä maksaa opinnäytetyön kieliasun tarkistus?

Opinnäytetöiden kieliasun tarkistuksesta voi antaa vain suuntaa antavia hinta-arvioita. Työt ovat eri aloilla varsin erilaisia, ja samallakin alalla tehdään monentasoisia ja -laajuisia töitä.

  • Opinnäytetyön oikoluvun keskimääräinen arvonlisäverollinen hinta on 190–250 euroa.
  • Opinnäytetyön kieliasun perusteellisen tarkistuksen keskimääräinen arvonlisäverollinen hinta on 260–340 euroa.

Edellä mainitut hinnat on laskettu 80-sivuiselle kieliasultaan keskitasoiselle työlle.

Opinnäytetyön kirjoittaminen varsinkin kiireessä on stressaavaa. Kielentarkistus A-tekstin Kaisa Karppinen tietää sen, onhan hän tehnyt opiskeluaikoineen kolme pro gradua ja yhden lisensiaatintyön. Hän tuntee monta tieteenalaa konventioineen hyvin, mistä on suurta hyötyä eri alojen opinnäytetöiden oikoluvussa ja tarkemmassa kielentarkistuksessa. Anna hänen siis laittaa opinnäytetyösi kieliasu kuntoon!

”Kaisa Karppinen tarkisti graduni kieliasun varsin perusteellisesti. Ohjaajani kehui työni kieltä sujuvaksi ja luettavaksi, eikä kielentarkistus ainakaan työni arvosanaa laskenut. Voin lämpimästi suositella häntä, kun tarvitset asiantuntevaa kielentarkistusta.”

Tietojenkäsittelytieteiden opiskelija, Tampereen yliopisto

Samalla kun kirjoittaja lähettää työnsä tarkistettavaksi, hänen tulee toimittaa myös oppilaitoksensa opinnäytetyöohje. Kielentarkistus A-teksti ei oikolue tai tarkista muita opiskeluun liittyviä tekstejä kuin opinnäytetöitä.

Opinnäytetyön tekijä, ota siis yhteyttä ja pyydä tarjous!

Mies  tietokoneella.

Opinnäytetyön kieliasun on hyvä olla kunnossa,
onhan se yksi arvosteluperusteista.