Kuluneet muoti-ilmaukset

Asiatekstit ovat usein täynnä abstrakteja ja etäännyttäviä kapulakielisiä ilmauksia, jotka on yleensä muodostettu vieraan mallin mukaan ja joissa sanaa on usein pidennetty turhaan. Ilmauksia viljellään tiheästi, mikä latistaa tekstiä ja uuvuttaa lukijan. Niitä tulisikin käyttää harkiten. Sulkeissa on ehdotus, kuinka saman voisi sanoa paremmin.

 • alimitoitettu (riittämätön)
 • aste (työttömyysaste on 12 % -> työttömiä on 12 %)
 • avainasema (jokin on avainasemassa -> jokin on keskeisin, tärkein)
 • eroavaisuus (ero)
 • haastava, haaste, haasteellinen (ongelmallinen, työläs, vaikea)
 • huikea (hieno, laadukas, mahtava, mainio, tavaton, valtava)
 • huikeasti (hienosti, paljon, runsaasti)
 • huima, huimasti (ks. edellinen)
 • innovaatio, innovoida (liikaa käytetty)
 • jatkossa (edelleen, myöhemmin, vastedes, vastakin)
 • johtuen (takia, tähden, vuoksi)
 • kartoittaa (selvittää, tutkia)
 • kohdalla (joidenkin kissojen kohdalla -> esim. joistakin kissoista)
 • kohdata vaikeuksia (vaikeutua)
 • kokea (tuntea, pitää jonakin)
 • käynnistyä (projekti käynnistyy -> projekti alkaa)
 • laatu (taloudellis-poliittista laatua oleva tapahtuma -> taloudellis-poliittinen tapahtuma)
 • luonnollisesti (tietenkin, tietysti)
 • lähtökohtaisesti (periaatteessa, teoriassa)
 • mittakaava (mitta, määrä)
 • myötä (ansiosta, takia, vaikutuksesta)
 • negatiivinen (kielteinen, paitsi luonnontieteissä)
 • omata (joku omaa jotain -> jollain on jotain)
 • osalta (kauppa lisääntyi eniten autojen osalta -> eniten lisääntyi autokauppa)
 • osoittaa (osoittaa nousua -> suurenee)
 • painopisteala (painoala)
 • perinteinen (tavanomainen)
 • pitää sisällään (sisältää)
 • positiivinen (myönteinen, paitsi luonnontieteissä)
 • puitteet (lyhyen ajan puitteissa -> lyhyessä ajassa)
 • pääsääntöisesti (enimmäkseen, tavallisesti, yleensä)
 • rajapinta (liikaa käytetty)
 • ratkaisuvaihe (ratkaisu)
 • riippuen (aiheesta riippuen -> aiheen mukaan)
 • sektori (monilla sektoreilla -> monilla aloilla)
 • selkeä, selkeästi (selvä, selvästi)
 • suorittaa (hyökkäyksiä suoritettiin -> hyökättiin)
 • suhteen (kehitys kalastuksen suhteen -> kalastus on kehittynyt)
 • taholta (oikeuskanslerin taholta huomautetaan -> oikeuskansleri huomauttaa)
 • tahtotila (tahto, halu, pyrkimys)
 • tapahtuma (opetustapahtuma -> opetus)
 • tarkoitushakuisesti (tarkoituksellisesti)
 • taso (yksilötason neuvonta -> yksilön tai yksilöllinen neuvonta)
 • tapahtua (tapahtunut parantumista -> parantunut)
 • toimesta (epäilty pidätettiin poliisin toimesta -> poliisi pidätti epäillyn)
 • toimija (abstrakti ja etäännyttävä ilmaus)
 • toteuttaa (rakennuttaa, tuottaa, teettää, valmistaa)
 • tähtäin, tähtäys (pitkällä tähtäyksellä -> pitkällä aikavälillä, pitkän aikavälin kuluessa)
 • tänään, tänä päivänä (nykyisin, tätä nykyä)
 • vaaravyöhyke (vaara)
 • vetää johtopäätös (tehdä johtopäätös)
 • voimakkaasti (yleisesti, laajalti)
 • ylimitoitettu (liiallinen)

On mahdollista, että joillakin aloilla kapulakielisten, abstraktien muoti-ilmausten käyttö on sallittua, jopa suotavaa. Virallinen kielenhuoltokin suhtautuu niihin yhä rennommin ja sallii monesti rinnakkaisten muotojen käytön. Paperityylistä kapulakieltä ei ole kuitenkaan pakko käyttää.