Vuori, vuono ja maantie kylässä.

Kielentarkistus ja oikoluku

Kielentarkistus tai oikoluku on tarpeen, jos tekstin kieliasu askarruttaa ja tärkeän tekstin on oltava kielellisesti virheetön. Et kenties osaa tai ehdi ratkaista kielipulmia ja haluat ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen.

Keskiössä on aina teksti. Kun se on kunnossa, kirjoittaja saavuttaa tavoitteensa eikä lukijan tarvitse ponnistella ymmärtääkseen keskeisen viestin.

Oikoluku – virheiden korjausta

Oikoluku on kielenkorjausta, jossa tarkistetaan muun muassa

 • sanojen oikeinkirjoitus eli esimerkiksi yhdyssanat ja sanaliitot
 • välimerkit
 • sijamuotojen käyttö
 • lauserakenteet.

Kirjoitus- eli lyöntivirheet korjataan ilman muuta!

Moni voi ajatella, että kielenkorjaus tietokoneella riittää. Omalle tekstille kuitenkin tunnetusti sokeutuu, ja koulun äidinkielen tunneista saattaa jo olla aikaa.

Jos haluat, että tekstistäsi korjataan vain kirjoitus- ja kielivirheet, oikoluku on nappivalinta. Pintapuolinenkin oikoluku on yleensä vähintä, mitä jokaiselle tekstille voi tehdä. Huolimattomuus- ja muut virheet vähentävät kirjoittajan ja tekstin uskottavuutta, virheettömyys lisää.

Kielentarkistus – ylemmän tason kielenhuoltoa

Vaikka teksti olisikin kieliopillisesti virheetön, virheettömyys ei kuitenkaan vielä tee tekstistä sujuvaa. Toisinaan teksti kaipaakin isompaa remonttia. Kielentarkistus on silloin tarpeen, jotta kielioppivirheet korjautuvat ja luettavuus kohenee monin tavoin. Tavoitteena on sujuva, helposti ymmärrettävä ja yksiselitteinen kieli.

Kielentarkistuksessa

 • pitkät virkkeet lyhenevät
 • abstraktit ilmaukset korvautuvat konkreettisilla
 • passiivimuodot muuttuvat aktiiveiksi
 • turha monisanaisuus poistuu
 • arkityylistä ja puhekielestä tulee asiatyyliä
 • kuluneet ilmaukset vaihtuvat tuoreempiin.

Jokainen pyrkii kirjoittamaan hyvää ja luettavaa tekstiä. Lopputulos ei kuitenkaan aina vakuuta. Teksti voi olla kömpelöä ja paperinmakuista, vaikka kirjoittaja itse ei näkisikään siinä mitään vikaa. Kielentarkistaja osaa puuttua tarpeettoman raskaisiin rakenteisiin, jotka vaikeuttavat viestin perillemenoa. Paitsi rakenne myös sanasto voi olla haastavaa – kirjoittaja kirjoittaa usein sellaista kieltä, jota hänen alallaan on tavattu käyttää. Vaikeaselkoisuudesta voi kuitenkin päästä eroon!

Kielentarkistuksen työkalupakki

A-teksti tarkistaa kieliasun huolitellun yleiskielen normien ja suomen kielen lautakunnan suositusten mukaan. A-teksti noudattaa kielentarkistuksessa Kielitoimiston ohjepankin ja Kielitoimiston sanakirjan ohjeita ja suosituksia. Ne ovat muuttuneet (höllentyneet) aikaisemmasta, mutta on selvää, että moni kirjoittaja haluaa noudattaa ”vanhoja hyviä ohjeita”. Se on toki mahdollista edelleen, eli kielentarkistaja kunnioittaa kirjoittajan toiveita ja valintoja.

Kielentarkistettu teksti on todella kunnossa. Selvää kuitenkin on, että kömpelöstä tekstistä ei kielentarkistajakaan saa priimaa. Ei ehkä priimaa, mutta selvästi alkuperäistä paremman! Kielentarkistaja poistaa tekstistä joutokäynnin ja sanapöhön. Osa teksteistä kaipaa vain pientä hienosäätöä, osa isompaa remonttia. Tekstin tarkoitus määrää pitkälti sen, kuinka perusteellista kielenhuoltoa tarvitaan.

Kielentarkistaja lukijan ja kirjoittajan palveluksessa

Kielentarkistaja palvelee sekä kirjoittajaa että lukijaa – selkeä kieli on kaikkien etu. Hän korjaa virheet suoraan tekstiin käyttämällä tarvittaessa Wordin tarkistustyökaluja niin, että kirjoittaja voi nähdä kaikki korjaukset. Korjaaja voi lisäksi kirjoittaa tekstiin myös kommentteja, joissa on esimerkiksi ehdotuksia vaihtoehtoisiksi ilmauksiksi ja muodoiksi. Hän voi niin ikään esittää kysymyksiä epäselvistä kohdista.

Kielentarkistukseen ei kuulu lainausten oikeellisuuden varmistaminen.

Sopii kaikille

Asiatekstiensä kieltä voivat tarkistuttaa sekä organisaatiot että yksityishenkilöt.

A-teksti oikolukee ja tarkistaa muun muassa

 • artikkeleita
 • blogikirjoituksia
 • esitetekstejä
 • kirjoja
 • muistioita
 • ohjeita
 • omakustanteita
 • opinnäytetöitä
 • pöytäkirjoja
 • raportteja
 • sopimuksia
 • tiedotteita
 • toimintakertomuksia
 • verkkosivutekstejä
 • vuosikertomuksia.

Alla olevasta kuvasta ilmenee oikoluvun ja kielentarkistuksen ero.

Kielentarkistuksen ja oikoluvun ero.

Ota yhteyttä, niin laitetaan tekstisi kuntoon!

Alle 10-sivuisten tekstien kieliasu tulee kuntoon saman tien, mutta pidemmistä on hyvä pyytää tarjous. Hinnoittelu perustuu alkuperäistekstin sanamäärään tai työn vaativuuteen.

Jätä tarjouspyyntö tai tilaus

Hinnoittelu

Kysymys ja vastaus kielentarkistuksessa.

Kielentarkistuksessa ja oikoluvussa ammattilainen ratkaisee kirjoittajaa askarruttavat kielipulmat.