Opinnäytetyöt

Opinnäytetyön kieliasu on yksi arvosteluperusteista. Onnistunut opinnäytetyö on yleensä tyyliltään, kieliasultaan ja muotoseikoiltaan erinomainen. Toisinaan riittää oikoluku, mutta usein kielentarkistus on tarpeen. Opinnäytetyön tekijä päättää itse, kumpi sopii hänen työhönsä ja tavoitteisiinsa parhaiten.

Hän voi toki etsiä vinkkejä netistä tai kysyä kaverilta tai kaivaa vanhan äidinkielen oppikirjansa esille, mutta loistokkaaseen lopputulokseen näin ei välttämättä päästä. Jos opiskelija tavoittelee opinnäytetyölleen hyvää kieliasua ja hyvää arvosanaa, suomen kielen ammattilainen auttaa mielellään.

Erilaisia töitä

Vaikka opinnäytetöitä, varsinkin väitöskirjoja, kirjoitetaan yhä enemmän englanniksi, suomen kielellä on yhä paikkansa opinnäytetöiden kielenä.

Oikoluettava tai perusteellisemmin kieliasultaan tarkistettava suomenkielinen opinnäytetyö voi olla

  • ammattikorkeakoulun lopputyö
  • pro gradu -tutkielma
  • diplomityö
  • monografiaväitöskirja
  • artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osio.

Opinnäytetyön lähdeluettelon tarkistuksesta sovitaan erikseen. Lähdeluettelon tarkistuksessa varmistetaan paitsi oikeinkirjoitus myös se, että julkaisutiedot on merkitty oppilaitoksen ohjeiden mukaan. Tekstiviitteissä mainittujen lähteiden olisi löydyttävä lähdeluettelosta ja toisinpäin. Puuttuvista ja ylimääräisistä lähteistä tulee maininta.

Tarkistukseen ei kuulu lainausten oikeellisuuden varmistaminen eikä asettelun muokkaus opinnäytetyöohjeen mukaiseksi. Opinnäytetyön ohjaaja antaa palautetta työn sisällöstä, rakenteesta ja tyylistä, ei kielentarkistaja niinkään. Toki hän voi niitä kieliasun korjauksen yhteydessä kommentoida, jos katsoo sen tarpeelliseksi.

Samalla kun opiskelija lähettää työnsä tarkistettavaksi, hänen tulee toimittaa myös oppilaitoksensa opinnäytetyöohje. Kielentarkistus A-teksti ei oikolue tai tarkista muita opiskeluun liittyviä tekstejä.

Gradun ja muun opinnäytetyön oikoluvun hinta

Opinnäytetöiden oikoluvusta voi antaa vain suuntaa-antavia hinta-arvioita. Työt ovat eri aloilla varsin erilaisia, ja samallakin alalla tehdään monentasoisia ja -laajuisia töitä.

  • Kandidaatintutkielman (noin 30 sivua) oikoluvun keskimääräinen arvonlisäverollinen hinta on 71 euroa.
  • Gradun (noin 80 sivua) oikoluvun keskimääräinen arvonlisäverollinen hinta on 190 euroa.
  • Väitöskirjan (noin 200 sivua) oikoluvun keskimääräinen arvonlisäverollinen hinta on 475 euroa.

Edellä mainitut hinnat on laskettu kieliasultaan keskitasoiselle työlle. Jos opinnäytetyön kieleen tehdään vain vähäisiä korjauksia, hinta on pienempi. Vastaavasti jos korjauksia on tehtävä paljon, hinta nousee.

Opinnäytetyö voi vaatia joissain tapauksissa perusteellisen kielentarkistuksen. Sen hinta on toki korkeampi, ja hinta-arvion voi antaa vasta työn nähtyään.

Miksi A-teksti

Opinnäytetyön kirjoittaminen varsinkin kiireessä on stressaavaa. Kielentarkistus A-tekstin Kaisa Karppinen tietää sen, onhan hän tehnyt opiskeluaikoineen kolme pro gradua ja yhden lisensiaatintyön. Hän tuntee monta tieteenalaa konventioineen hyvin, mistä on suurta hyötyä eri alojen opinnäytetöiden oikoluvussa ja tarkemmassa kielentarkistuksessa. Anna hänen siis laittaa opinnäytetyösi kieliasu kuntoon!

Kaisa Karppinen tarkisti graduni kieliasun varsin perusteellisesti. Ohjaajani kehui työni kieltä sujuvaksi ja luettavaksi, eikä kielentarkistus ainakaan työni arvosanaa laskenut. Voin lämpimästi suositella häntä, kun tarvitset asiantuntevaa kielentarkistusta.

Tietojenkäsittelytieteiden opiskelija, Tampereen yliopisto

Opinnäytetyön tekijä, ota siis yhteyttä ja pyydä tarjous!