Oikoluku

Oikoluku on kielenkorjausta, jossa tarkistetaan muun muassa

  • sanojen oikeinkirjoitus eli esimerkiksi yhdyssanat ja sanaliitot
  • välimerkit
  • sijamuotojen käyttö
  • lauserakenteet.

Kirjoitus- eli lyöntivirheet korjataan ilman muuta!

Moni voi ajatella, että kielenkorjaus tietokoneella riittää ja että kirjoittajan omat silmät sitten näkisivät loput korjattavat kohdat. Omalle tekstille kuitenkin tunnetusti sokeutuu, ja koulun äidinkielen tunneista saattaa jo olla aikaa.

Jos haluat, että tekstistäsi korjataan vain kirjoitus- ja kielivirheet, oikoluku on nappivalinta. Pintapuolinenkin oikoluku on yleensä vähintä, mitä jokaiselle tekstille pitää tehdä. Huolimattomuus- ja muut virheet vähentävät kirjoittajan ja tekstin uskottavuutta, virheettömyys lisää.

Kirjoittajan vaihtoehdot

Oikoluku tuntuu puhekielessä olevan yleisnimitys kaikenlaiselle kielenkorjailulle ja kieliasun tarkistukselle. Sen merkitys on siis laajentunut alkuperäisestä. Kielenhuollon näkökulmasta oikoluku on välttämätöntä virheiden korjaamista.

Kuten alussa todettiin, maallikko saattaa ajatella, että oikoluku tietokoneella riittää. Toki siitä voi olla apua, ja ainakin lyöntivirheet löytää sen avulla helposti. Tietokoneen oikoluvussa on kuitenkin omat rajoitteensa, eikä se takaa virheetöntä lopputulosta.

Toinen vaihtoehto on silmäillä tekstiä itse ja muistella, mitä koulun äidinkielen tunneilla puhuttiinkaan. Itse tehty oikoluku on kuitenkin usein puutteellista, koska omia virheitä ei huomaa eivätkä äidinkielen tuntien opit ole enää tuoreessa muistissa.

Toki tekstinsä voi antaa luettavaksi kaverilleen tai sukulaiselleen ja toivoa, että tämän oikoluku olisi kattavaa.

Oikoluku voi tarkoittaa montaa asiaa

Ei ole suurta väliä, puhutaanko oikoluvusta, oikaisuluvusta, korjausluvusta vai peräti kielentarkistuksesta.

Sanan oikoluku merkitystä ei kuitenkaan tule laajentaa turhaan. Tyyli-, ymmärrettävyys- ja rakenneseikat eivät kuulu oikolukuun vaan pikemminkin kielentarkistukseen. Asiasisällön muokkaaminen ei missään nimessä ole oikolukua.

Oikoluku voi jossain yhteydessä olla jopa harhaanjohtava ilmaus. Tarkoittaahan se alun perin kirjapainoalalla painovedoksen tarkistamista mahdollisten ladontavirheiden löytämiseksi ja korjaamiseksi.

Siitä huolimatta ilmaus oikoluku on kätevä ja kaikkien ymmärtämä. Sitä ei siis ole syytä turhaan välttää.

Oikoluku päällä koko ajan

Sellaistakin on esitetty, että jos kirjoittaja päätyy käyttämään ammattimaisen oikolukijan tai kielentarkistajan palveluja, teksti tulisi ensin käydä läpi tietokoneen oikolukuohjelmalla. Se on kuitenkin turhaa, sillä oikolukijat ja kielentarkistajat kyllä käyttävät omassa tarkistustyössään tekstinkäsittelyohjelman oikolukua.

Jos kirjoittaja kuitenkin haluaa käyttää tällaista koneellista oikolukua itse, hänen tulisi käyttää sitä jo kirjoitusprosessinsa aikana. Haittaa ei siis liene siitä, että oikolukutoiminto tarpeen vaatiessa huomauttaa kielivirheistä, jotka kirjoittaja voi poistaa saman tien ja sitten jatkaa kirjoittamista.

Oikoluvun hinta

Oikoluvun hinta on 0,02 e / sana (+ alv 24 %). Hinta perustuu alkuperäistekstin sanamäärään. Sanamäärän voit nähdä Word-ikkunan vasemmassa alalaidassa. Hinnoittelu koskee lyhyitä, korkeintaan 1400 sanan (noin 5 sivun) mittaisia tekstejä. Jos lyhyitä tekstejäsi on oikoluettava säännöllisesti, sovitaan hinnasta erikseen. Lyhyiden tekstien oikoluvussa vähimmäisveloitus on 15 e + alv.

Laajemmille töille lasketaan aina urakkahinta. Siihen vaikuttavat etenkin kiireellisyys, työn vaatima aika ja vaativuus. Urakkahinta on laskennallisesti edullisempi kuin sanakohtainen hinta. Siispä mahdollisia oikoluvun urakkahintoja ovat esimerkiksi

  • 2000 sanan mittainen teksti 28 e + alv
  • 5000 sanan mittainen teksti 70 e + alv
  • 10 000 sanan mittainen teksti 140 e + alv.

Sivukohtaista hintaa on mahdotonta antaa, koska mitään standardisanamäärää per sivu ei ole. Marginaalit, rivivälit ja fonttikoot vaihtelevat, joten ”sivuista” puhuminen on korkeintaan laskennallista. Esimerkiksi kokonaisen teoksen laajuus on toki helppo hahmottaa puhumalla sivuista.

Oikoluku on mahdollista laskuttaa myös tuntiveloituksena. Tuntihinta on 40 euroa + alv. Tunnissa ehtii oikolukea jopa laskennalliset 12 sivua. 100-sivuisen teoksen oikolukuun kuluisi tällöin reilut 8 tuntia, joten se maksaa noin 320 euroa + alv.

Gradujen ja muiden opinnäytetöiden oikoluvusta kerrotaan Opinnäytetyöt-sivulla.

Ota yhteyttä