Oikoluku

Oikoluku on kielenkorjausta, jossa tarkistetaan muun muassa

  • sanojen oikeinkirjoitus eli esimerkiksi yhdyssanat ja sanaliitot
  • välimerkit
  • sijamuotojen käyttö
  • lauserakenteet.

Kirjoitus- eli lyöntivirheet korjataan ilman muuta!

Moni voi ajatella, että kielenkorjaus tietokoneella riittää ja että kirjoittajan omat silmät sitten näkisivät loput korjattavat kohdat. Omalle tekstille kuitenkin tunnetusti sokeutuu, ja koulun äidinkielen tunneista saattaa jo olla aikaa. Kaverinkaan apu ei aina ole tässä riittävää.

Jos haluat, että tekstistäsi korjataan vain kirjoitus- ja kielivirheet, oikoluku on nappivalinta. Pintapuolinenkin oikoluku on yleensä vähintä, mitä jokaiselle tekstille pitää tehdä. Huolimattomuus- ja muut virheet vähentävät kirjoittajan ja tekstin uskottavuutta, virheettömyys lisää.

Monta nimeä

Käytännössä ei ole suurta väliä, puhutaanko oikoluvusta, oikaisuluvusta, korjausluvusta, kielentarkistuksesta, tekstin korjaamisesta vai oikeinkirjoituksen varmistamisesta.

Sanan oikoluku merkitystä ei kuitenkaan tule laajentaa turhaan. Tyyli-, ymmärrettävyys- ja rakenneseikat eivät kuulu oikolukuun vaan pikemminkin kielentarkistukseen. Asiasisällön muokkaaminen ei missään nimessä ole oikolukua.

Siitä huolimatta ilmaus oikoluku on kätevä ja kaikkien ymmärtämä. Sitä ei siis ole syytä turhaan välttää.

Tarkistustoiminto päällä koko ajan

Sellaistakin on esitetty, että jos kirjoittaja päätyy käyttämään ammattimaisen oikolukijan palveluja, teksti tulisi ensin käydä läpi tietokoneen tarkistustoiminnolla. Se on kuitenkin turhaa, sillä oikolukijat kyllä käyttävät omassa tarkistustyössään tekstinkäsittelyohjelman tarkistustoimintoa.

Jos kirjoittaja kuitenkin haluaa käyttää tällaista koneellista tarkistustoimintoa itse, hänen tulisi käyttää sitä jo kirjoitusprosessinsa aikana. Haittaa ei siis liene siitä, että toiminto tarpeen vaatiessa huomauttaa kielivirheistä, jotka kirjoittaja voi poistaa saman tien.

Oikoluvun hinta

Oikoluvun hinta on alkaen 0,025 e / sana (+ alv 24 %). Lähtötekstin sanamäärän voit nähdä Word-ikkunan vasemmassa alalaidassa.

Lyhyiden tekstien oikoluvussa vähimmäisveloitus on yhden työtunnin hinta eli 58 euroa (+ alv 24 %). Jos lyhyitä tekstejäsi on oikoluettava säännöllisesti, sovitaan hinnasta erikseen.

Laajemmille töille lasketaan aina urakkahinta. Siihen vaikuttavat etenkin kiireellisyys, työn vaatima aika ja tekstin vaativuus sekä se, onko kyse tieto- vai kaunokirjallisuudesta. Yksittäiset tekstit voivat olla vaativuudeltaan täysin erilaiset, eikä niiden oikoluvun hintoja voi välttämättä verrata.

Sivuperusteista hintaa on mahdotonta antaa, koska mitään standardisanamäärää per sivu ei ole. Marginaalit, rivivälit ja fonttikoot vaihtelevat, joten sivuista puhuminen on korkeintaan laskennallista. Esimerkiksi kokonaisen teoksen laajuus on toki helppo hahmottaa puhumalla sivuista. Yhdellä sivulla voi olla tällöin korkeintaan 250 sanaa.

Oikoluvun arvonlisäverollisia esimerkkihintoja keskitasoiselle tekstille:

  • 50-sivuinen ohje 360 euroa
  • 110-sivuinen erikoisalan raportti 750 euroa
  • 200-sivuinen erikoisalan tietoteos 1 400 euroa.

Oikoluku on mahdollista laskuttaa myös tuntiveloituksena. Tuntihinta on 58 euroa + alv. Tunnissa ehtii oikolukea 5–10 sivua, ja siihen vaikuttaa ennen kaikkea tekstin taso eli tehtävien korjausten määrä.

Gradujen ja muiden opinnäytetöiden oikoluvusta kerrotaan Opinnäytetyöt-sivulla.

Ota yhteyttä