Kielitoimiston sanakirjaan jälleen uusia sanoja

8.1.2020

Loppuvuodesta mediassa kerrottiin jälleen uusista sanoista, jotka voivat päätyä ”viralliseen” Kielitoimiston sanakirjaan tulevana keväänä. Mitä nämä uudet sanat ovat ja millaisen prosessi on kyseessä?

Kotimaisten kielten keskuksen uudissanatietokantaan kerätään jatkuvasti sanoja, joista osa elää pitkään, osa lyhyemmin. Valtaosa sanoista on näitä päiväperhoja. Kukaan ei kuitenkaan osaa ennustaa yksittäisen sanan elinkaarta. Osa sanoista on tiukkaa asiatyyliä, osa epämuodollisempaa ainesta.

Kerran vuodessa keskus julkaisee uudissanatietokannan sanoista valikoidun uudissanalistan, joka vuonna 2019 oli järjestyksessään kymmenes. Listalla on reilu sadasosa uudissanatietokantaan kerätystä koko vuoden sanasaaliista. Sanoista vain osa päätyy sanakirjaan sana-artikkeliksi. Kymmenen vuoden aikana listojen eli sanapoimintojen noin tuhannesta sanasta sanakirjaan on päätynyt viidesosa.

Onpa sekin nähty, että poimintoihin on nostettu sanakirjassa jo oleva sana. Tällaisia sanoja pidetään erittäin ajankohtaisina ja tärkeinä. Sellainen on esimerkiksi mikromuovi. Jokin sana voi siis olla sekä poiminnoissa että sanakirjassa. Keväällä 2020 sanakirjaan lisätään vuoden 2019 poimintojen eli uudissanalistan sanat grooming ja maalittaa. Sanakirjaan voidaan lisäksi lisätä uusia merkityksiä vanhalle ja käytetylle ilmaukselle (esimerkiksi kuplalle).

Englanti jyrää

Vuoden 2019 sanapoiminnoissa on paljon suomeen mukautettuja ja suoria lainoja (curly girl -menetelmä, influensseri, kombucha, multipotentiaalinen, jo mainittu grooming), joskin niiden omakielinen käännös on usein mainittu. Multipotentiaalisen merkitys on siis ’monikykyinen’.

Englannin kielen ylivallasta on oltu huolissaan jo kauan, eikä sen asema sanakirjassakaan näytä heikkenevän. Sille ei voi mitään eikä välttämättä pidäkään voida, kertoohan sanakirja siitä kielestä, mitä todellisuudessa käytetään. Sanakirjan tehtävä ei ole arvottaa tai ottaa kantaa.

Napostelukuntoilu ja valelääkäri mielenkiintoisia

Sanapoiminnoista mieleeni jäi erityisesti napostelukuntoilu, naposteluliikunta (engl. fitness snacking, exercise snacking). Kyseessä on kuntoilumuoto, jossa lyhyitä mutta tehokkaita liikuntatuokioita ripotellaan pitkin päivää. Sana lienee sukua liikuntasuosituksissa aiemmin lanseeratulle liikuskelulle.

Vaikka olen harrastanut kuntourheilua jo kolmekymmentä vuotta ja vaikka luulen tietäväni liikunnasta jotain, sana napostelukuntoilu on minulle vieras. Vieras se voi olla monelle muullekin: kun sitä hakee Googlesta, osumia on vain seitsemän.

En siis usko napostelukuntoilun päätyvän Kielitoimiston sanakirjaan ainakaan vielä ensi keväänä. Sanakirjaan ei ole kelpuutettu myöskään esimerkiksi vuoden 2011 sanapoiminnoissa ollutta valelääkäriä, jolla sentään löytyy Googlesta yli 42 000 osumaa!

Valelääkäri-sana lieneekin useimmille suomalaisille tuttu syksyn 2011 valelääkäripaljastuksista. Mielestäni sana on suorastaan loistava: lyhyt, ytimekäs ja informatiivinen. En tunne sanan syntyhistoriaa, mutta arvelen sen syntyneen tarpeeseen ilman kummempaa suunnittelua. On työlästä puhua ”luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta” – ilmaus valelääkäri tai valehoitaja kertoo kaiken.

Sanakirjan sanat eivät sitten ole ”virallisia” tai ”epävirallisia” millään mittarilla.