Kielimietteitä

Kielimietteissä käsittelen erilaisia suomen kieleen liittyviä ilmiöitä. Suurin osa niistä on tietysti sellaisia, jotka askarruttavat itseäni erityisesti. Teksteistä saa ja kannattaa olla eri mieltä. Pääasia on, että suomen kielestä keskustellaan ja kirjoitetaan!

Kielinormien laventaminen risoo

Suomen kielen oikeinkirjoitus- ja kielioppisääntöjä pidetään vaikeina, osin jopa turhina. Niiden tarkistaminen ja selventäminen eli käytännössä laventaminen ei kuitenkaan kaikille kielenkäyttäjille sovi. Miksi sääntöjä ylipäätään peukaloidaan? [– –]

Ei syytetä enää Mika Häkkistä

Kansalaisilta tiedustellaan aika ajoin, mikä on heidän mielestään suomen kielen ärsyttävin piirre. Kieli-inhokkien kolmen kärjessä on lähes aina sinä- eli sä-passiivi (Mika Häkkis -passiivi) eli yksikön 2. persoonan käyttö viittaamaan paitsi lukijaan ja kuulijaan myös yleisesti keneen tahansa. [– –]

Parantelun tarve

Monet kyseenalaistavat kaikenlaisen pilkunviilauksen ja pitävät sitä ajan- ja rahanhaaskauksena. He miettivät, miksi tekstiä pitäisi erikseen tarkistaa, osaahan jokainen suomeksi kirjoittaa. [– –]

Adessiivista on moneksi

Eri paikallissijoilla on lukuisia tehtäviä, ja joillakin niitä näyttää olevan enemmän kuin toisilla. Paikallissijoja erotetaan nykyään kuusi: sisäpaikallissijat inessiivi, elatiivi ja illatiivi sekä ulkopaikallissijat adessiivi, ablatiivi ja allatiivi. [– –]

Kielitoimiston sanakirjaan jälleen uusia sanoja

Loppuvuodesta mediassa kerrottiin jälleen uusista sanoista, jotka voivat päätyä ”viralliseen” Kielitoimiston sanakirjaan tulevana keväänä. Mitä nämä uudet sanat ovat ja millaisen prosessi on kyseessä? [– –]

Lähimerkitykset haastavat rektiosäännön

Teksti-tv:ssä kerrottiin vastikään, että Trumpia ei tiedotettu Venäjästä. Kielitoimiston sanakirjan mukaan verbin tiedottaa merkitys on ’antaa tieto(a) jostakin, saattaa tiedoksi, ilmoittaa, selvittää, informoida, raportoida’. [– –]

Hyvän kielenkäytön vaatimuksen merkitys

Kukaan tuskin kehtaa sanoa vastustavansa helposti hahmottuvaa, tajuttavaa ja havainnollista kieltä. Pyrkimyksistä huolimatta siihen ei kuitenkaan aina päästä. Erityisen ongelmallista kielen sumeus on viranomaisviestinnässä, jota kaikkien, myös niin sanottujen erityisryhmien, tulisi ymmärtää. [– –]

Kielenhuoltoprosessi

Kun kirjoittaja on saanut tekstinsä valmiiksi, hän saattaa huomata sen tarvitsevan kielenhuoltoa eli ainakin oikolukua, ellei peräti perusteellista kielentarkistusta. Onpa hän voinut huomata tämän jo kirjoitusprosessin aikana. [– –]

Asiatekstien yleiset kielipulmat

Erilaisissa ja erikokoisissa tieto- eli asiateksteissä toistuvat tavallisesti samat korjausta vaativat seikat. Kiinnitän tässä kirjoituksessani huomiota yleisimpiin käytännön työssä havaitsemiini ongelmiin. [– –]

Tekstin virheettömyydestä hyötyy moni

Suurin osa kirjoittajista arvostaa tekstin virheettömyyttä ja pyrkii siihen itsekin. Osalle taas riittää se, että teksti on ”sinne päin” – asia on heille tärkein. Tekstin korjailulla ja monenlaisella sujuvoittamisella on kuitenkin suuri merkitys monesta näkökulmasta. [– –]