Kielentarkistus

Kielentarkistus on ratkaisu, jos tekstin kieliasu askarruttaa ja tärkeän kirjoituksen on oltava kielellisesti virheetön. Et kenties osaa tai ehdi ratkaista kielipulmia itse ja haluat siksi ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen.

Vaikka teksti olisikin kieliopillisesti virheetön, virheettömyys ei kuitenkaan vielä tee tekstistä sujuvaa. Toisinaan teksti kaipaakin isompaa remonttia. Kielentarkistus on silloin tarpeen: kielioppivirheet korjautuvat tietysti, ja luettavuus kohenee myös muutoin. Tavoitteena on sujuva, helposti ymmärrettävä ja yksiselitteinen kieli.

Keskiössä on aina teksti. Kun se on kunnossa, kirjoittaja saavuttaa tavoitteensa eikä lukijan tarvitse ponnistella ymmärtääkseen keskeisen viestin.

Kielentarkistuksen sisältö

Kielentarkistukseen kuuluu kaikki se, mikä on tuttua oikoluvusta. Sen lisäksi

 • pitkät virkkeet lyhenevät
 • abstraktit ilmaukset korvautuvat konkreettisilla
 • passiivimuodot muuttuvat aktiiveiksi
 • turha monisanaisuus poistuu
 • arkityylistä ja puhekielestä tulee asiatyyliä
 • kuluneet ilmaukset vaihtuvat tuoreempiin.

Kirjoittajan sanavalintoja kunnioitetaan, mutta selvästi epäkorrektien ilmausten tilalle voidaan ehdottaa sopivampia. Sanasto voikin olla haastavaa – kirjoittaja kirjoittaa usein sellaista kieltä, jota hänen alallaan on tavattu käyttää. Vaikeaselkoisuudesta voi kuitenkin päästä eroon.

Tyyli saattaa muuttua asiatyylisemmäksi, joskaan kirjoittajan oma ääni ei häviä. Kirjoittaja on kenties pyrkinyt tuottamaan hyvää ja asiallista tekstiä, mutta lopputulos ei välttämättä vakuuta. Teksti voi olla kömpelöä ja paperinmakuista, vaikka kirjoittaja itse ei näkisikään siinä mitään vikaa. Omalle tekstille tunnetusti sokeutuu, mikä koskee kaikkia kirjoittajia!

Toisinaan kyse on makuasioista, ja hyvä kielentarkistaja osaa aina perustella tekemänsä muutokset. Kirjoittaja lopulta päättää, mitkä korjaukset hän hyväksyy tai on hyväksymättä.

Kielentarkistuksen työkalupakki

A-teksti tarkistaa kieliasun huolitellun yleiskielen normien ja suomen kielen lautakunnan suositusten mukaan. Se noudattaa työssään Kielitoimiston ohjepankin ja Kielitoimiston sanakirjan ohjeita ja neuvoja.

Kielelliset normit ovat muuttuneet (höllentyneet) aikaisemmasta, mutta on selvää, että moni kirjoittaja haluaa noudattaa ”vanhoja hyviä ohjeita”. Se on toki mahdollista edelleen – oikeakielisyyden näkökulmasta monet rinnakkaiset muodot ovat hyväksyttyjä.

Virheet korjataan ja muut muutokset tehdään suoraan tekstiin. Tarvittaessa voidaan käyttää Wordin Jäljitä muutokset (Track Changes) -toimintoa ja tarpeen mukaan kommentoida epäselviä kohtia kommenttityökalulla. Tavallisinta kuitenkin on, että muutetuissa kohdissa fontin väri on punainen.

Lopputulos palkitsee

Kielentarkistettu teksti on todella kunnossa. Selvää kuitenkin on, että kömpelöstä tekstistä ei kielentarkistajakaan saa priimaa. Ei ehkä priimaa, mutta selvästi alkuperäistä paremman! Joutokäynti ja sanapöhö poistuvat tekstistä.

Osa teksteistä kaipaa vain pientä hienosäätöä, osa isompaa remonttia. Tekstin tarkoitus määrää pitkälti sen, kuinka perusteellista kielenhuoltoa tarvitaan. Tarkoitus on palvella sekä kirjoittajaa että lukijaa.

Kielenhuoltoon ei tavallisesti kuulu lainausten oikeellisuuden varmistaminen.

Mitä tarkistetaan

Asiatekstiensä kieltä voivat tarkistuttaa sekä organisaatiot että yksityishenkilöt. A-teksti tarkistaa muun muassa

 • artikkeleita, blogikirjoituksia, esitetekstejä, kirjoja, muistioita
 • ohjeita, omakustanteita, opinnäytetöitä, pöytäkirjoja, raportteja
 • sopimuksia, tiedotteita, toimintakertomuksia, verkkosivutekstejä, vuosikertomuksia.

Kielenhuolto on usein tarpeen myös käännöksille. Kääntäjä osaa varmasti kääntää esimerkiksi englannista suomeen, mutta suomen kielen oikeinkirjoitusta hän ei välttämättä tunne.

Kielentarkistuksen hinta

Kielentarkistuksen hinta on alkaen 0,035 euroa / sana (+ alv 24 %). Lähtötekstin sanamäärän voit nähdä Word-ikkunan vasemmassa alalaidassa.

Lyhyiden tekstien kielentarkistuksessa vähimmäisveloitus on yhden työtunnin hinta eli 58 euroa (+ alv 24 %). Jos lyhyitä tekstejäsi on tarkistettava säännöllisesti, sovitaan hinnasta erikseen.

Laajemmille töille lasketaan aina urakkahinta. Siihen vaikuttavat etenkin kiireellisyys, työn vaatima aika ja vaativuus sekä se, onko kyse tieto- vai kaunokirjallisuudesta. Yksittäiset tekstit voivat olla vaativuudeltaan täysin erilaiset, eikä niiden kielentarkistuksen hintoja voi välttämättä verrata.

Sivuperusteista hintaa on mahdotonta antaa, koska mitään standardisanamäärää per sivu ei ole. Marginaalit, rivivälit ja fonttikoot vaihtelevat, joten ”sivuista” puhuminen on korkeintaan laskennallista.

Kielentarkistuksen arvonlisäverollisia esimerkkihintoja keskitasoiselle tekstille:

 • 15-sivuinen erikoisalan raportti 120 euroa
 • 100-sivuinen historiikki 860 euroa
 • 240-sivuinen erikoisalan tietoteos 1 900 euroa.

Työ on mahdollista laskuttaa myös tuntiveloituksena. Tuntihinta on 58 euroa + alv. Tunnissa ehtii tarkistaa 5–7 sivua, ja siihen vaikuttaa ennen kaikkea tekstin taso eli tehtävien korjausten määrä.

Gradujen ja muiden opinnäytetöiden kielentarkistuksesta kerrotaan Opinnäytetyöt-sivulla.

Ota yhteyttä