Kielentarkistus

Jos tekstin kieliasu askarruttaa ja tärkeän kirjoituksen on oltava kielellisesti virheetön, asialle on tehtävä jotain. Et kenties osaa tai ehdi ratkaista kielipulmia itse ja haluat siksi ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen.

Vaikka teksti olisikin kieliopillisesti virheetön, virheettömyys ei kuitenkaan vielä tee tekstistä sujuvaa. Toisinaan teksti kaipaakin isompaa remonttia. Kielentarkistus on silloin tarpeen: kielioppivirheet korjautuvat tietysti, ja luettavuus kohenee myös muutoin. Tavoitteena on sujuva, helposti ymmärrettävä ja yksiselitteinen kieli.

Keskiössä on aina teksti. Kun se on kunnossa, kirjoittaja saavuttaa tavoitteensa eikä lukijan tarvitse ponnistella ymmärtääkseen keskeisen viestin.

Mitä kielentarkistuksessa tehdään

Kielentarkistukseen kuuluu kaikki se, mikä on tuttua oikoluvusta. Sen lisäksi

 • pitkät virkkeet lyhenevät
 • abstraktit ilmaukset korvautuvat konkreettisilla
 • passiivimuodot muuttuvat aktiiveiksi
 • turha monisanaisuus poistuu
 • arkityylistä ja puhekielestä tulee asiatyyliä
 • kuluneet ilmaukset vaihtuvat tuoreempiin.

Kirjoittajan sanavalintoja kunnioitetaan, mutta selvästi epäkorrektien ilmausten tilalle voidaan ehdottaa sopivampia. Sanasto voikin olla haastavaa – kirjoittaja kirjoittaa usein sellaista kieltä, jota hänen alallaan on tavattu käyttää. Vaikeaselkoisuudesta voi kuitenkin päästä eroon.

Tyyli saattaa muuttua asiatyylisemmäksi, joskaan kirjoittajan oma ääni ei häviä. Kirjoittaja on kenties pyrkinyt tuottamaan hyvää ja asiallista tekstiä, mutta lopputulos ei välttämättä vakuuta. Teksti voi olla kömpelöä ja paperinmakuista, vaikka kirjoittaja itse ei näkisikään siinä mitään vikaa. Omalle tekstille tunnetusti sokeutuu, mikä koskee kaikkia kirjoittajia!

Kielentarkistaja osaa puuttua niin tarpeettoman raskaisiin rakenteisiin, vaikeaan sanastoon kuin epäsopivaan tyyliin, jotka vaikeuttavat viestin perillemenoa. Toisinaan kyse on makuasioista, ja siksi kirjoittajalle on hyvä kertoa, miksi jokin muutos on tehty. Kirjoittaja lopulta päättää, mitkä korjaukset hän hyväksyy tai on hyväksymättä.

Kielentarkistuksen työkalupakki

A-teksti tarkistaa kieliasun huolitellun yleiskielen normien ja suomen kielen lautakunnan suositusten mukaan. Se noudattaa työssään Kielitoimiston ohjepankin ja Kielitoimiston sanakirjan ohjeita ja neuvoja.

Kielelliset normit ovat muuttuneet (höllentyneet) aikaisemmasta, mutta on selvää, että moni kirjoittaja haluaa noudattaa ”vanhoja hyviä ohjeita”. Se on toki mahdollista edelleen – oikeakielisyyden näkökulmasta monet rinnakkaiset muodot ovat hyväksyttyjä.

Virheet korjataan ja muut muutokset tehdään suoraan tekstiin. Tarvittaessa käytetään Wordin tarkistustyökaluja niin, että kirjoittaja voi nähdä kaikki korjaukset.

Lisäksi tekstiin voidaan kirjoittaa kommentteja, joissa on esimerkiksi ehdotuksia vaihtoehtoisiksi ilmauksiksi etenkin sanastokysymyksissä. Voidaanpa niin ikään esittää kysymyksiä epäselvistä kohdista.

Lopputulos palkitsee

Kielentarkistettu teksti on todella kunnossa. Selvää kuitenkin on, että kömpelöstä tekstistä ei kielentarkistajakaan saa priimaa. Ei ehkä priimaa, mutta selvästi alkuperäistä paremman! Joutokäynti ja sanapöhö poistuvat tekstistä.

Osa teksteistä kaipaa vain pientä hienosäätöä, osa isompaa remonttia. Tekstin tarkoitus määrää pitkälti sen, kuinka perusteellista kielenhuoltoa tarvitaan. Tarkoitus on palvella sekä kirjoittajaa että lukijaa, ja siksi on toisinaan tehtävä kompromisseja.

Kirjoittaja voi olla sitä mieltä, että tekstissä on vain vähän korjattavaa, jos ollenkaan. Voipa hän nähdä asian niinkin, että kielentarkistaja on muuttanut tekstiä liikaa ja puuttunut tarpeettomasti yksityiskohtiin. Tehdyt muutokset onkin tarvittaessa hyvä perustella, eikä kyse ole koskaan kirjoittajan arvostelusta.

Kielentarkistukseen ei kuulu lainausten oikeellisuuden varmistaminen.

Mitä tarkistetaan

Asiatekstiensä kieltä voivat tarkistuttaa sekä organisaatiot että yksityishenkilöt. A-teksti tarkistaa muun muassa

 • artikkeleita
 • blogikirjoituksia
 • esitetekstejä
 • kirjoja
 • muistioita
 • ohjeita
 • omakustanteita
 • opinnäytetöitä
 • pöytäkirjoja
 • raportteja
 • sopimuksia
 • tiedotteita
 • toimintakertomuksia
 • verkkosivutekstejä
 • vuosikertomuksia.

Kielentarkistuksen hinta

Kielentarkistuksen hinta on 0,03 e / sana (+ alv 24 %). Hinta perustuu alkuperäistekstin sanamäärään. Sanamäärän voit nähdä Word-ikkunan vasemmassa alalaidassa. Hinnoittelu koskee lyhyitä, korkeintaan 1400 sanan (noin 5 sivun) mittaisia tekstejä. Jos lyhyitä tekstejäsi on tarkistettava säännöllisesti, sovitaan hinnasta erikseen. Lyhyiden tekstien kielentarkistuksessa vähimmäisveloitus on 15 e + alv.

Laajemmille töille lasketaan aina urakkahinta. Siihen vaikuttavat etenkin kiireellisyys, työn vaatima aika ja vaativuus. Urakkahinta on laskennallisesti edullisempi kuin sanakohtainen hinta. Siispä mahdollisia kielentarkistuksen urakkahintoja ovat esimerkiksi

 • 2000 sanan mittainen teksti 54 e + alv
 • 5000 sanan mittainen teksti 135 e + alv
 • 10 000 sanan mittainen teksti 270 e + alv.

Sivukohtaista hintaa on mahdotonta antaa, koska mitään standardisanamäärää per sivu ei ole. Marginaalit, rivivälit ja fonttikoot vaihtelevat, joten ”sivuista” puhuminen on korkeintaan laskennallista. Esimerkiksi kokonaisen teoksen laajuus on toki helppo hahmottaa puhumalla sivuista.

Kielentarkistus on mahdollista laskuttaa myös tuntiveloituksena. Tuntihinta on 40 euroa + alv. Tunnissa ehtii tarkistaa jopa laskennalliset 7 sivua. 100-sivuisen teoksen kielentarkistukseen kuluisi tällöin reilut 14 tuntia, joten se maksaa noin 560 euroa + alv.

Gradujen ja muiden opinnäytetöiden kielentarkistuksesta kerrotaan Opinnäytetyöt-sivulla.

Ota yhteyttä