Kielenkorjaus tietokoneella

Jokainen kirjoittaja tekee tahattomia kirjoitus- ja kielivirheitä, jotka eivät ainakaan paranna tekstiä. Se että kirjoitetaan suoraan verkkoon, on nähdäkseni lisännyt oikoluvun tarvetta. Myös se, että käytetään tekstieditoreita eli tekstinmuokkaimia (Notepadia eli Muistiota) varsinaisen tekstinkäsittelyohjelman asemesta, ei auta yhtään. Tekstieditoreilla muun muassa muokataan lähdekoodia ohjelmoinnissa, ei laadita asiakirjoja.

Kirjoittaja usein sokeutuu omille virheilleen, eikä tuttavakaan niitä välttämättä huomaa. Jokainen voi helpottaa kirjoitustyötään käyttämällä tekstinkäsittelyohjelmansa toimintoa, joka tarkistaa kieliopin ja oikeinkirjoituksen. Se tunnistaa näppäily- ja huolimattomuus- eli kirjoitusvirheet sekä varsinaiset kielivirheet. Kielenkorjaus tietokoneella ei ole aukotonta, mutta apua siitä on. Toiminto kannattaa ehdottomasti pitää päällä!

Oikolukuohjelmat yleisiä

Oikolukutoiminto sisältyy paitsi tekstinkäsittely- myös muihin toimisto-ohjelmiin sekä joihinkin sähköpostiohjelmiin. Myös verkon välityksellä voi käyttää oikolukuohjelmaa tai -palvelua, ja oikolukulisäosia saa jopa verkkoselaimiin. Osa oikolukuohjelmista tarkistaa tekstiä laajemmin, osa suppeammin. Mielestäni ei ole kuitenkaan realistista vaatia kirjoittaa tarkistamaan tekstinsä usealla ohjelmalla.

Tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoon ei pidä luottaa sokeasti. Esimerkiksi jokin ilmaus voi olla sinänsä käypä, mutta ohjelma ei sitä tunne. Se siis alleviivaa virheellisenä pitämänsä sanan punaisella ja lauserakenteen vihreällä ja ehdottaa tilalle jotain aivan sopimatonta tai väittää kategorisesti, että lauseesta puuttuu pilkku. Toisaalta jotain virheellistä ilmausta se voi pitää virheettömänä.

Toimintoa kannattaa käyttää

On kuitenkin vaikea kuvitella, miksi oikolukutoimintoa ei kannattaisi käyttää. Aiemmin oikolukutoiminto saattoi viedä levytilaa ja hidastaa varsinaisen ohjelman käyttöä, mutta tätä nykyä selitys ei enää päde. Oikolukuohjelman kieliasetukset on syytä tarkistaa, sillä englannin kielen oikoluku ei auta suomenkielisen tekstin kirjoittajaa.

Helpota kirjoitusurakkaasi:

  • Käytä varsinaista tekstinkäsittelyohjelmaa, älä tekstieditoria.
  • Pidä oikolukutoiminto päällä ja tarkista kielivalinta.
  • Älä kirjoita suoraan verkkoon vaan laadi teksti tekstinkäsittelyohjelmassa ja kopioi se siitä verkkoon.
  • Jos koneen tekemä tarkistus on mielestäsi vaillinainen etkä saa maallikkotuttavilta apua, anna ammattilaisen hoitaa asia kuntoon.
  • Lue tekstisi huolellisesti läpi aina ennen kuin jaat sitä eteenpäin.