Kielentarkistuksen ym. hinnoittelu

Hinnoittelu

Oikoluvun ja kielentarkistuksen hinta perustuu alkuperäistekstin sanamäärään. Sanamäärän voit nähdä Word-ikkunan vasemmassa alalaidassa. Oikoluvun hinta on 0,02 e / sana, kielentarkistuksen 0,03 e / sana (+ alv 24 %). Tilauksen minimihinta on 15,00 euroa. Hinnoittelu koskee lyhyitä, korkeintaan 1400 sanan (noin 5 sivun) mittaisia tekstejä. Jos lyhyitä tekstejäsi on tarkistettava säännöllisesti, sovitaan hinnasta erikseen.

Laajemmille töille lasketaan urakkahinta. Urakkahintaan vaikuttavat kiireellisyys, tekstin korjaustarve ja työn laajuus. Urakkaan voi sisältyä useita lyhyitä tekstejä.

Oikoluku ja kielentarkistus on mahdollista laskuttaa myös tuntiveloituksena. Tuntihinta on 40 euroa + alv. Tunnissa ehtii oikolukea jopa 12 tai tarkistaa jopa 7 sivua (laskennalliset sivumäärät).

Gradujen ja muiden opinnäytetöiden oikoluvusta ja kielentarkistuksesta kerrotaan Opinnäytetyöt-sivulla.

Jo olemassa olevan tekstin editoinnin ja kokonaan uuden tekstin laatimisen hinta perustuu arvioon käytettävistä työtunneista.

Kielentarkistuksen ja muiden palvelujen hinta lasketaan laskimella.

Lyhyiden tekstien oikoluku ja kielentarkistus perustuvat sanamäärään, ja laajemmille töille lasketaan urakkahinta.