Hinnoittelu

A-tekstin hinnoittelu on aina sopivaa ja joustavaa. Erilaisia hinnoittelutapoja käytetään työn mukaan. Joskus sanakohtainen hinnoittelu on paikallaan, joskus taas tuntiveloitus tai urakkahinta on asiakkaalle tarkoituksenmukaisin.

Kielenhuolto eli oikoluku ja kielentarkistus

Oikoluvun ja kielentarkistuksen hinta perustuu alkuperäistekstin sanamäärään. Sanamäärän voit nähdä Word-ikkunan vasemmassa alalaidassa.

Oikoluvun hinta on 0,025 e / sana, kielentarkistuksen 0,035 e / sana (+ alv 24 %). Hinnoittelu koskee lyhyitä, korkeintaan 1 400 sanan (noin 5 sivun) mittaisia tekstejä. Jos lyhyitä tekstejäsi on tarkistettava säännöllisesti, sovitaan hinnasta erikseen.

Laajemmille töille lasketaan urakkahinta. Urakkahintaan vaikuttavat kiireellisyys, tekstin korjaustarve ja työn laajuus. Urakkaan voi sisältyä useita lyhyitä tekstejä.

Oikoluku ja kielentarkistus on mahdollista laskuttaa myös tuntiveloituksena. Tuntihinta on 58 euroa + alv. Tunnissa ehtii oikolukea jopa 10 tai tarkistaa jopa 7 sivua (laskennalliset sivumäärät).

Tarjouspyynnön yhteydessä lähetetty teksti tai tekstinäyte helpottaa hinta-arvion tekemistä. Arvokasta on myös tieto siitä, onko oikoluvussa tai kielentarkistuksessa noudatettava jotain tiettyä kirjoitus- ja merkitsemistapaa, onko tekstissä termejä tai muita ilmauksia, joita ei saa muuttaa, ja onko tekstissä osioita, joita ei tarvitse oikolukea tai tarkistaa.

Voit samalla kertoa, millaisia korjauksia tekstiisi toivot. Tekstin tavoitteet ovat työn lähtökohta. On siis turhaa tehdä perusteellista kielentarkistusta tekstiin, jos oikoluku riittää. Asiakkaalle se on myös kustannuskysymys: oikoluku on aina edullisempaa kuin kielentarkistus.

Aikataulutoive on niin ikään hyvä kertoa.

Esimerkkejä hinnoittelusta löydät Oikoluku- ja Kielentarkistus-sivuilta. Gradujen ja muiden opinnäytetöiden oikoluvusta ja kielentarkistuksesta ja niiden hinnoittelusta kerrotaan Opinnäytetyöt-sivulla.

Oikoluvussa ja kielentarkistuksessa vähimmäisveloitus on tuntihinta eli 58 euroa + alv.

Tekstityöt

Tekstityö on joko olemassa olevan tekstin editointia eli muokkausta tai kokonaan uuden tekstin laatimista.

Oli kyse kummasta hyvänsä, tekstin käyttötarkoitus on oleellinen. Tekstin toivottu pituus, tavoitteet ja muut seikat vaikuttavat siihen, millaisia tekstistrategioita on hyvä käyttää. Mahdollisen taustamateriaalin voit lähettää myöhemmin.

Editoitava teksti tulee aina lähettää tarjouspyynnön yhteydessä. Kun teksti editoidaan, sille tehdään samalla myös kielentarkistus. Editoinnin yhteydessä tehtävästä kielentarkistuksesta ei veloiteta erikseen.

Jo olemassa olevan tekstin editoinnin ja kokonaan uuden tekstin laatimisen hinta perustuu arvioon käytettävistä työtunneista. Tuntihinta on 58 euroa + alv.

Voit olla yhteydessä A-tekstiin yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse. Saat tarjouksen kielenhuollosta tai tekstitöistä nopeasti!