Vuori, vuono ja maantie kylässä.

Hinnoittelu

Oikoluvun ja kielentarkistuksen hinta perustuu alkuperäistekstin sanamäärään. Sanamäärän voi laskea Wordissa (Tarkista -> Sanamäärä). Oikoluvun hinta on 0,03 e / sana, kielentarkistuksen 0,05 e / sana. Tilauksen minimihinta on 17,50 euroa. Hinnoittelu koskee lyhyitä, korkeintaan 3000 sanan (noin 10 sivun) mittaisia tekstejä. Jos lyhyitä tekstejäsi on tarkistettava säännöllisesti, sovitaan hinnasta erikseen.

Laajemmille töille lasketaan urakkahinta.

  • Siihen vaikuttavat kiireellisyys, tekstin korjaustarve ja työn laajuus.
  • Urakkahintaan voi sisältyä useita lyhyitä tekstejä.
  • Urakkahinta koskee myös opinnäytetöiden kieliasun korjausta.
  • Lähdeviittausten ja -luettelon tarkistuksesta sovitaan erikseen.
  • Hinta perustuu arvioon käytettävistä työtunneista.
  • Opinnäytetöiden oikoluvun ja kielentarkistuksen hinnoittelusta kerrotaan tarkemmin Opinnäytetyöt-sivulla.

Esitarkastettujen väitöskirjakäskirjoitusten ja artikkeliväitöskirjojen yhteenvedon oikoluvun ja kielentarkistuksen sekä jo olemassa olevan tekstin editoinnin ja kokonaan uuden tekstin laatimisen hinta perustuu arvioon käytettävistä työtunneista.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Kielentarkistuksen ja muiden palvelujen hinta lasketaan laskimella.

Lyhyiden tekstien oikoluku ja kielentarkistus perustuvat sanamäärään,
ja laajemmille töille lasketaan urakkahinta.