Vuori, vuono ja maantie kylässä.

Hinnoittelu

Oikoluvun ja kielentarkistuksen hinta perustuu alkuperäistekstin sanamäärään. Sanamäärän voi laskea Wordissa (Tarkista -> Sanamäärä). Oikoluvun hinta on 0,03 e / sana, kielentarkistuksen 0,05 e / sana. Tilauksen minimihinta on 17,50 euroa. Hinnoittelu koskee lyhyitä, korkeintaan 3000 sanan (noin 10 sivun) mittaisia tekstejä. Jos lyhyitä tekstejäsi on tarkistettava säännöllisesti, sovitaan hinnasta erikseen.

Laajemmille töille lasketaan urakkahinta.

  • Siihen vaikuttavat kiireellisyys, tekstin korjaustarve ja työn laajuus.
  • Urakkahintaan voi sisältyä useita lyhyitä tekstejä.
  • Urakkahinta koskee myös opinnäytetöiden kieliasun korjausta.
  • Opinnäytetyön oikoluvun keskimääräinen hinta on 120–150 euroa.
  • Opinnäytetyön kieliasun tarkistuksen keskimääräinen hinta on 150–200 euroa.
  • Lähdeviittausten ja -luettelon tarkistuksesta sovitaan erikseen.
  • Hinta perustuu arvioon käytettävistä työtunneista.

Esitarkastettujen väitöskirjakäskirjoitusten ja artikkeliväitöskirjojen yhteenvedon oikoluvun ja kielen tarkistuksen sekä jo olemassa olevan tekstin editoinnin ja kokonaan uuden tekstin laatimisen hinta perustuu arvioon käytettävistä työtunneista.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Lyhyiden tekstien oikoluku ja kielentarkistus perustuvat sanamäärään.

Lyhyiden tekstien oikoluku ja kielentarkistus perustuvat sanamäärään,
ja laajemmille töille lasketaan urakkahinta.