A-teksti

Kielentarkistus A-teksti on keväällä 2019 perustettu yhden naisen yritys, joka tuottaa laadukkaita kieli- ja tekstipalveluja organisaatioille ja yksityishenkilöille kaikkialla Suomessa.

Kielentarkistus A-teksti oikolukee ja tarkistaa sekä editoi ja laatii suomenkielisiä asiatekstejä. Toiminnan perustana ovat

  • suomen kielen lisensiaatin (FL) opinnot Oulun yliopistossa
  • tiedotusopin sivuaineopinnot (Tampereen yliopisto)
  • monivuotinen kokemus esimerkiksi eri alojen opinnäytetöiden,
    oikeusalan artikkeleista koostuvien kirjojen, verkkosivujen ja asiakielisten
    omakustannetekstien oikoluvusta ja kieliasun tarkistuksesta pää- ja sivutoimisesti
  • laaja työkokemus viestintätehtävistä
  • suomen kielen opetus tuntiopettajana.

A-teksti huoltaa suomenkielisiä asiatekstejä normien ja suositusten mukaan. Kielitoimiston ohjepankki ja Kielitoimiston sanakirja ovat keskeisiä apuvälineitä, joiden avulla voi tarkistaa esimerkiksi jonkin sanan oikean taivutuksen. Tärkeää on paitsi tuntea suomen kielen kielioppi ja oikeinkirjoitus myös osata tarvittaessa etsiä oikea muoto lähteistä.

Kielenhuolto ei siis koskaan saisi perustua arvauksiin tai subjektiivisiin näkemyksiin. Se on kokonaisuuksien hallintaa, ei pistemäisiä huomioita asioista, joita ei välttämättä edes tarvitse muuttaa. Jokainen korjaus täytyy tarvittaessa pystyä perustelemaan.

Tekstejä korjaavan tulee tietää, että vaikka kielinormeja muutetaan, yleiskielen ydin ei ole muuttunut sataan vuoteen. Uudet normimuutokset täytyy kuitenkin tuntea ja ottaa huomioon. Joskus kyse on toki makuasioista – tekstiä voi vaikkapa pilkuttaa vanhan tai uuden säännön mukaan. Noudattipa kumpaa tapaa hyvänsä, johdonmukainen täytyy olla.

Kyse on usein pienistä nyansseista – jokin ilmaus tai muoto sopii johonkin yhteyteen, toiseen ei.

Kielentarkistus A-tekstin toiminta-ajatuksena on saada asiakkaansa kiinnostumaan suomen kielestä ja näkemään sen monipuoliset mahdollisuudet asiatyylisessä viestinnässä. Kielentarkistus A-tekstille ehdoton tarkkuus ja ripeys ovat kunnia-asia!

Kielentarkistus A-teksti
Kaisa Karppinen, FL, OTM, TtM
kaisa.karppinen(ät)a-teksti.fi
050 567 8796
Y-tunnus 2991740-2


Kaisa Karppisen kuva.

Jätä tarjouspyyntö tai tilaus