Oikoluku ja kielentarkistus

Oikoluku ja kielentarkistus suomenkielisille asiateksteille

Oletko kirjoittanut tekstin, jonka kieli pitäisi kattavasti tarkistaa? Vai riittäisikö kevyempi oikoluku? Kieliasu on joka tapauksessa laitettava kuntoon, lienet havainnut.

Kaikkien tekstien on suotavaa, joskus jopa välttämätöntä, olla kieliasultaan moitteettomia. Kirjoittajaa ei auta se, jos häntä vain kehotetaan käymään tekstinsä läpi ja tekemään kieliasuun tarvittavat korjaukset.

Kirjoittaja ei aina ehdi eikä oikein osaakaan viilata pilkkua. Puuha ei kenties kiinnosta häntä lainkaan. Hän ei välttämättä huomaa virheitä itse, eikä tuttavistakaan ole aina apua.

Silloin on fiksua kysyä neuvoa siltä, jonka ydinosaamista tekstin kieliasun suurempi remontointi ja pienempi paikkailu ovat. Työn sisällöstä voidaan päättää yhdessä – kieltä ei koskaan korjata liikaa tai liian vähän. Työ räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

A-teksti huoltaa yritysten ja muiden organisaatioiden sekä yksityishenkilöiden suomenkieliset asiatekstit asiantuntevasti ja luotettavasti. Koulutus ja monivuotinen kokemus takaavat laadukkaan lopputuloksen, oli kyse sitten isosta tai pienestä työstä.

Myös tekstityöt eli tekstin editointi ja kokonaan uuden tekstin laatiminen kuuluvat A-tekstin palveluihin.

Kielentarkistus

Kielentarkistus on tarpeen, kun teksti kaipaa isompaa remonttia. Vaikka kieli olisi kieliopillisesti virheetöntä, se ei kuitenkaan vielä tee ilmaisusta sujuvaa. Nytkin kielioppivirheet toki korjautuvat, mutta luettavuus kohenee myös muutoin. Tavoitteena on selkeä ja looginen kieli.
Lue lisää

Oikoluku

Oikoluku on nappivalinta, jos tekstistä korjataan pääasiassa vain kirjoitus- ja kielivirheet. Pintapuolinenkin oikoluku on yleensä vähintä, mitä jokaiselle tekstille täytyy tehdä. Huolimattomuus- ja muut virheet vähentävät kirjoittajan ja tekstin uskottavuutta, virheettömyys lisää.
Lue lisää

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyön kieliasu on yksi arvosteluperusteista. Sen perusteellinen läpikäynti takaa sen, että opinnäyte on kielellisesti mallikelpoinen. Kieli on helposti hahmottuvaa ja selkeää, mikä tukee laadukasta sisältöä. Opinnäytteen lähdeluettelon tarkistuksesta voidaan sopia erikseen.
Lue lisää

Tekstin täydennystä

Kun kieliasu laitetaan kuntoon, tarvittaessa samalla paikataan tekstin aukkoja. Tällöin hakukone on usein keskeisessä roolissa.

Lukija tärkein

Tekstiä katsotaan lukijan näkökulmasta. Millaista kieltä tämä haluaisi lukea?

Tehokeinot käyttöön

Tärkeintä on varmistaa viestisi perillemeno. Silloin on tunnettava kieli ja sen tehokeinot.

Näkökulmia suomeen

Lue Kielimiete-kirjoituksia erilaisista suomen kieleen liittyvistä ilmiöistä.

Lofootit.

Kielenhuolto edistää lukemista

25.2.2024

Lukeminen ja etenkin kaunokirjallisuuden lukeminen kannattaa, väitetään useasti. Jokaisen tulisi suorastaan ahmia kaikenlaisia romaaneja, kotimaisia ja ulkomaisia. Oikeinkirjoituksen näkökulmasta se kuitenkin herättää kysymyksiä. [– –]
Lue lisää

Lofootit.

Symmetriaa kehiin

10.12.2023

Kokonaisuuden eri osien tasasuhtaisuus ja yhdenmukaisuus ja niiden kaunis suhde kuuluvat myös tekstien maailmaan. Mitä tekstin symmetrialla sitten tarkoitetaan? Yleisesti sillä ajatellaan tekstin sopusuhtaisuutta luku-, kappale-, lause- ja sanatasolla. [– –]
Lue lisää

Lofootit.

Maneerit eivät ole trendikkäitä

1.10.2023

Maneereita eli piintyneitä, kangistuneita ja kaavamaisia esitystapoja on kaikkialla, eikä kieli ole poikkeus. Kirjoittajat voivat pitää omaa tyyliään trendikkäänä – käyttäväthän sitä usein muutkin tekstin tuottajat, ainakin samalla alalla. [– –]
Lue lisää

Ota yhteyttä