Laadukasta suomenkielisten asiatekstien kielentarkistusta ja oikolukua

Oletko kirjoittanut tekstin, jonka kieliasu pitäisi tarkistaa? Vai kaipaako tekstisi editointia eli muokkausta? Vai tulisiko tekstisi laatia aivan alusta asti?

Valitse sopiva palvelu

Kielentarkistus

Vaikka teksti olisikin kieliopillisesti virheetön, virheettömyys ei kuitenkaan vielä tee tekstistä sujuvaa. Toisinaan teksti kaipaakin isompaa remonttia.

Kielentarkistus on silloin tarpeen, jotta kielioppivirheet korjautuvat ja luettavuus kohenee monin tavoin. Tavoitteena on sujuva, helposti ymmärrettävä ja yksiselitteinen kieli.
Lue lisää

Oikoluku

Oikoluku on kielenkorjausta, jossa tarkistetaan muun muassa sanojen oikeinkirjoitus eli esimerkiksi yhdyssanat ja sanaliitot, välimerkit, sijamuotojen käyttö ja lauserakenteet.

Kirjoitus- eli lyöntivirheet korjataan ilman muuta! Pintapuolinenkin oikoluku on yleensä vähintä, mitä jokaiselle tekstille voi tehdä.
Lue lisää

Tekstityöt

A-teksti laatii asiapitoisia kirjoituksia niin organisaatioiden kuin yksityishenkilöiden tarpeisiin ajankohtaisista ja ajattomista aiheista. Jos jo olemassa olevaa tekstiä on editoitava eli muokattava, sekin onnistuu.

A-teksti hallitsee eri tekstilajien erityispiirteet – lopputuloksena on looginen, selkeä ja ymmärrettävä kokonaisuus.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kaikkien tekstien on suotavaa, joskus jopa välttämätöntä, olla kieliasultaan moitteettomia. Kirjoittajaa ei auta se, jos häntä vain kehotetaan tarkistamaan tai oikolukemaan tekstinsä ja tekemään tarvittavat korjaukset.

Kirjoittaja ei aina ehdi eikä oikein osaakaan viilata pilkkua. Puuha ei kenties kiinnosta häntä lainkaan. Hän ei välttämättä huomaa virheitä itse, eikä tuttavistakaan ole aina apua. Silloin on fiksua kysyä neuvoa siltä, jonka ydinosaamista tekstin oikoluku ja kielentarkistus eli kielenhuolto ovat.

Tekstin täydennystä

Tarvittaessa kielentarkistuksessa paikataan tekstin aukkoja. Tällöin hakukone on usein keskeisessä roolissa.

Lukija tärkein

Kielentarkistaja katsoo tekstiä lukijan näkökulmasta. Millaista kieltä tämä haluaisi lukea?

Tehokeinot käyttöön

Kielentarkistaja varmistaa viestisi perillemenon. Hän tuntee kielen ja sen tehokeinot.

A-teksti huoltaa yritysten ja muiden organisaatioiden sekä yksityishenkilöiden suomenkieliset tekstit asiantuntevasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Koulutus ja monivuotinen kokemus takaavat laadukkaan lopputuloksen.

Kielentarkistus A-teksti ei tarkista eikä laadi kaunokirjallisia tekstejä.

Asiateksti on asiatyylinen teksti, jolla tiedotetaan, vaikutetaan ja ohjataan toimintaa. Kieli on neutraalia, tiivistä ja tarkkaa yleis- tai erikoiskieltä tai molempia. Tyypillisiä asiatekstejä ovat muun muassa (lehti)artikkeli, tiedote tai uutinen. Käytännössä kaikki etenkin työelämässä ja korkeakoulu- ja muissa opinnoissa kirjoitetut tekstit ovat asiatekstejä. Henkilökeskeisyys, puhekielisyys, tarinallisuus, viihteellisyys ja visuaalisuus näkyvät tätä nykyä myös asiateksteissä. Asiateksti ja tietoteksti ovat usein sama asia, puhutaanpa myös asiaproosasta.

Ota yhteyttä

Suurennuslasi, kynät ja paperit ovat turkoosilla pöydällä. Ne ovat kielentarkistuksen apuvälineitä. Paperien kulmat on taitettu.

Kielentarkistuksessa voidaan tarvita monia apuvälineitä, joskus jopa suurennuslasia.