Norjalainen vuoristomaisema

Laadukasta suomenkielisten asiatekstien kielentarkistusta ja oikolukua

Oletko kirjoittanut tekstin, jonka kieliasu pitäisi tarkistaa? Vai kaipaako tekstisi editointia eli muokkausta? Vai tulisiko tekstisi laatia aivan alusta asti?

Kaikkien tekstien on suotavaa, joskus jopa välttämätöntä, olla kieliasultaan moitteettomia. Kirjoittajaa ei auta se, jos häntä vain kehotetaan tarkistamaan tai oikolukemaan tekstinsä ja tekemään tarvittavat korjaukset.

Kirjoittaja ei aina ehdi eikä oikein osaakaan viilata pilkkua. Puuha ei kenties kiinnosta häntä lainkaan. Hän ei välttämättä huomaa virheitä itse, eikä tuttavistakaan ole aina apua. Silloin on fiksua kysyä neuvoa siltä, jonka ydinosaamista tekstin oikoluku ja kielentarkistus eli kielenhuolto ovat.

A-teksti huoltaa yritysten ja muiden organisaatioiden sekä yksityishenkilöiden suomenkieliset asiatekstit asiantuntevasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Koulutus ja monivuotinen kokemus takaavat laadukkaan lopputuloksen.

Kielenhuoltotyön keskiössä ovat opinnäytetyöt, onhan opinnäytetyön kieliasu yksi arvosteluperusteista. Kielentarkistus ja oikoluku takaavat sen, että opinnäytteesi on kielellisesti mallikelpoinen. Kieli on helposti hahmottuvaa ja selkeää, mikä tukee laadukasta sisältöä.

Vaikka A-teksti on keskittynyt asia- eli tietoteksteihin, huoltaa se myös kaunokirjallisten tekstien kieltä.

Kielentarkistus

Vaikka teksti olisikin kieliopillisesti virheetön, virheettömyys ei kuitenkaan vielä tee tekstistä sujuvaa. Toisinaan teksti kaipaakin isompaa remonttia. Kielentarkistus on silloin tarpeen: kielioppivirheet korjautuvat tietysti, ja luettavuus kohenee myös muutoin. Tavoitteena on sujuva, helposti ymmärrettävä ja yksiselitteinen kieli.
Lue lisää

Oikoluku

Jos haluat, että tekstistäsi korjataan vain kirjoitus- ja kielivirheet, oikoluku on nappivalinta. Pintapuolinenkin oikoluku on yleensä vähintä, mitä jokaiselle tekstille pitää tehdä. Huolimattomuus- ja muut virheet vähentävät kirjoittajan ja tekstin uskottavuutta, virheettömyys lisää.
Lue lisää

Tekstityöt

Tekstitöillä tarkoitetaan niin tekstin editointia eli muokkausta kuin kokonaan uuden tekstin laatimista. Tekstin editointi on palvelu kirjoittajille, jotka kaipaavat apua tekstinsä viimeistelyyn tai jopa isompaan remonttiin. Tekstin laadinta on tekstin kirjoittamista kokonaan alusta saakka asiakkaan tarpeiden mukaan.
Lue lisää

Tekstin täydennystä

Tarvittaessa kielentarkistuksessa paikataan tekstin aukkoja. Tällöin hakukone on usein keskeisessä roolissa.

Lukija tärkein

Kielentarkistaja katsoo tekstiä lukijan näkökulmasta. Millaista kieltä tämä haluaisi lukea?

Tehokeinot käyttöön

Kielentarkistaja varmistaa viestisi perillemenon. Hän tuntee kielen ja sen tehokeinot.

Ota yhteyttä